Dịch vụ thành lập doanh nghiệp bảo hiểm

Thảo luận trong 'Linh kiện, phụ kiện, đồ chơi vi tính' bắt đầu bởi lanp87030, Mar 13, 2018.

Ngày đăng:
Mar 13, 2018
 1. lanp87030

  lanp87030 Member

  Tham gia ngày:
  Jun 2, 2017
  Bài viết:
  276
  Đã được thích:
  0
  Thủ tục thành lập công ty bảo hiểm
  Theo Luật sư tư vấn Luật doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm là ngành nghề kinh doanh có Tư vấn, nên muốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng một số Dịch vụ thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm nhất định theo quy định của pháp luật.


  [​IMG]  Chào Luật sư, sắp tới tôi muốn mở một doanh nghiệp kinh doanh Điều kiện bảo hiểm, tôi muốn nhờ luật sư Các bước giúp tôi Đăng kí và thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh Tư vấn bảo hiểm?

  Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm có năm loại hình: doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài.

  Tư vấn để được cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là: có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định (mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300 tỷ đồng, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600 tỷ vnđ), có Hướng dẫn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định pháp luật, người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm.

  Theo điều 6, nghị định số 45 ngày 25-3-2007 (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm), cá nhân VN, mỗi cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm phải không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại Luật doanh nghiệp (chưa thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh, trường hợp khác theo quy định pháp luật về phá sản) và đảm bảo Tư vấn được cấp giấy phép thành lập nêu trên.

  Bộ Tài chính là cơ quan cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm.

  Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

  Căn cứ Điều 63, Luật kinh doanh bảo hiểm 2000:

  - Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ, vốn pháp định là. Căn cứ Điều 4 Nghị định số 46/2007/NĐ-CP quy định hình thức tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, mức vốn pháp định là:

  + Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Việt Nam đồng;

  + Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 (sáu trăm tỷ) Việt Nam đồng.

  + Doanh nghiệp chỉ kinh doanh bảo hiểm sức khỏe là 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) Việt Nam đồng.

  - Có Đăng kí xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;

  - Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật doanh nghiệp;

  điều kiện đối với tổ chức, mỗi cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  Căn cứ Điều 6, Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định cẩn thận một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức cá nhân tham gia góp vốn để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiệm phải đáp ứng các Tư vấn sau:

  - Phải có đủ năng lực tài chính để góp vốn và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính đó hợp pháp khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm;

  - Không thuộc các đối tượng bị cấm góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

  Đối với việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm

  Căn cứ Điều 5, Thông tư 124/2012/TT-BTC Điều kiện thi hành một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính Phủ quy định cẩn thận một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định cẩn thận thi hành một số điều của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm:

  - Công ty cổ phần phái có ít nhất 02 cổ đông sáng lập là tổ chức.

  - Phải có cơ cấu vốn điều lệ đã góp phù hợp với quy định sau:

  + Một cổ đông là mọi người chỉ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ;

  + Một cổ đông là tổ chức chỉ được sở hữu tối đa là 20% vốn điều lệ;

  + Cổ đông và những người có liên quan khác được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ;

  + Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu ít nhất 50% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán trong thời hạn tối thiểu là ba (03) năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

  - Tổ chức góp vốn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Phải sử dụng vốn sở hữu và không được sử dụng vốn vay hay vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, mỗi người khác để tham gia góp vốn vào công ty ; có vốn chủ sở hữu trừ đi các khoản đầu tư dài hạn hình thành từ vốn chủ sở hữu phải lớn hơn số vốn dự kiến góp vào doanh nghiệp bảo hiểm vào năm liền kề năm nộp Tư vấn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

  + Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải là tổ chức hoạt động kinh doanh có lãi và không có lỗ lũy kế trong ba (03) năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty kinh doanh bảo hiểm;

  + Có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm; góp vốn với số tiền không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu của tổ chức đó;

  + Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty tài chính thì các tổ chức này phải đảm bảo duy trì và đáp ứng các Hướng dẫn an toàn về vốn và các Hướng dẫn tài chính khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  - mỗi cá nhân góp vốn phải đáp ứng các Hồ sơ sau:

  + Phải sử dụng chính vốn của mình mà không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.

  + Phải chứng minh khả năng góp vốn bằng tiền: xác nhận của ngân hàng về số dư bằng tiền đồng Việt Nam (bao gồm cả tiền gửi tiết kiệm) hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi có trong tài khoản tại ngân hàng đó (số dư tối thiểu phải bằng số tiền tham gia góp vốn). Thời điểm xác nhận của ngân hàng không vượt quá ba mươi (30) ngày tính đến ngày nộp Kinh nghiệm đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm.

  Tư vấn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm

  Căn cứ Điều 7 Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định cẩn thận một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm , Tư vấn xin cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản Kinh nghiệm thi hành và Điều 64 của Luật Kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

  - Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

  - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập;

  - Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:

  + Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao giấy chứng thực mọi cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Hướng dẫn kinh doanh và lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định;

  - Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác ; văn bản uỷ quyền, giấy chứng thực mọi cá nhân có lí khác của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức .

  Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của bộ phận nơi tổ chức đó đã đăng ký kinh doanh và không quá ba tháng trước ngày nộp Điều kiện xin cấp Giấy phép.

  - Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong toả mở tại ngân hàng đó;

  - giải pháp hoạt động 5 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh xin cấp Giấy phép;

  - Danh sách, lý lịch và các văn bằng có xác nhận của công chứng chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;

  - Mức vốn góp và hình thức góp vốn, danh sách những tổ chức, mỗi người có 10% vốn điều lệ trở lên; thực trạng tài chính, những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, mỗi người đó;

  - Điều khoản, quy tắc, biểu phí và hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến.

  Trên đây là Thủ tục của chúng tôi về câu hỏi của bạn, nếu có bất cứ vướng mắc gì thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được Hồ sơ cụ thể hơn các vấn đề pháp lý.
   
 2. cliemchinh

  cliemchinh Member

  Tham gia ngày:
  Jan 21, 2018
  Bài viết:
  103
  Đã được thích:
  0
  [​IMG]

  Quy trình làm việc:
  1/ Khách chọn 1 mẫu web bên ngoài muốn thiết kế lại riêng theo ý mình, hoặc chọn 1 mẫu web tại dnksoft.net muốn thiết kế lại theo ý muốn. Trao đổi đầy đủ các vấn đề cần thiết kế.
  2/ Chọn hình thức thanh toán như bên dưới. Website được thiết kế hoàn thiện.
  3/ Bàn giao website, bảo hành vĩnh viễn.

  Giá trọn gói web 1,800,000 đ ( thanh toán 1 lần ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần ). ( Hóa đơn + hợp đồng cty + 20% )

  KHUYẾN MÃI KHỦNG TRONG THÁNG :

  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB băng thông không giới hạn Server Việt Nam tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB băng thông không giới hạn, hoặc 190k để lên gói 3GB băng thông không giới hạn )
  - Bào hành vĩnh viễn trong suốt thời gian còn sử dụng web, khắc phục lỗi out web ( nếu có ) ngay trong ngày ( 24h ), khắc phục lỗi phát sinh khác ( nếu có ) ngay trong 3 - 5 ngày
  * Giao diện tương thích tất cả thiết bị di động, chuẩn seo 100%

  Chỉ liên hệ qua thông tin bên dưới:
  Homepage: Dnksoft . net (bỏ dấu cách để vào trang chủ của chúng tôi)
  Điện Thoại: 0936.806.111 (Zalo,Viber)

  Địa chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
   
 3. phamdannguyen3

  phamdannguyen3 Member

  Tham gia ngày:
  Feb 26, 2018
  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  0
  Giao diện web thiết kế + chỉnh sửa theo yêu cầu
  Web giới thiệu công ty/ dịch vụ, bán hàng.

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB băng thông không giới hạn Server Việt Nam tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB băng thông không giới hạn, hoặc 190k để lên gói 3GB băng thông không giới hạn )
  - BẢO HÀNH WEBSITE VĨNH VIỄN

  Giá trọn gói web 1,800,000 đ ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% )
  Thời gian hoàn thành 7-10 ngày.

  Chỉ liên hệ qua thông tin bên dưới:

  Homepage: DNKSoft . net
  Điện Thoại: 0936.806.111 (Zalo,Viber) - 0986.184.211
  Địa chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
   
 4. phamdannguyen3

  phamdannguyen3 Member

  Tham gia ngày:
  Feb 26, 2018
  Bài viết:
  106
  Đã được thích:
  0
  Giao diện web thiết kế + chỉnh sửa theo yêu cầu
  Web giới thiệu công ty/ dịch vụ, bán hàng.

  KHUYẾN MÃI KHỦNG:
  - Tặng tên miền quốc tế đăng ký chính chủ 1 năm ( trị giá 280,000 đ )
  - Tặng gói Hosting PRO 1GB băng thông không giới hạn Server Việt Nam tốc độ cao trị giá 850,000 đ ) , không giới hạn lượt truy cập cùng 1 thời điểm ( bù thêm chỉ 150k để lên gói 2GB băng thông không giới hạn, hoặc 190k để lên gói 3GB băng thông không giới hạn )
  - BẢO HÀNH WEBSITE VĨNH VIỄN

  Giá trọn gói web 1,800,000 đ ( thanh toán 1 lần, đã giảm 10% ), hoặc 2,000,000 đ ( thanh toán 2 lần, không giảm 10% )
  Thời gian hoàn thành 7-10 ngày.

  Chỉ liên hệ qua thông tin bên dưới:

  Homepage: DNKSoft . net
  Điện Thoại: 0936.806.111 (Zalo,Viber) - 0986.184.211
  Địa chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
   
 5. lamngo33132

  lamngo33132 Member

  Tham gia ngày:
  Dec 21, 2017
  Bài viết:
  84
  Đã được thích:
  0
  Không chỉ là nhà cao cửa rộng, cuộc sống tại vinhomes star city còn đáng mơ ước hơn thế.
  Ở dự án vinhomes thanh hoá, từng nhu cầu dù nhỏ nhất của cư dân đều được đáp ứng đầy đủ:
  • Tổ hợp thể thao để thỏa sức luyện tập.
  • Đường dạo ven hồ cho khoảng thời gian thư giãn.
  • Nhà hàng thủy tạ phục vụ những bữa tiệc thịnh soạn.
  • Phố thương mại sầm uất để tha hồ mua sắm…
  Ngoài ra, trường liên cấp Vinschool và phòng khám Vinmec cũng nằm sẵn trong khu đô thị bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cao cho nhu cầu học tập của con em cư dân và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cả gia đình.
  Tự hào tận hưởng cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp đúng chuẩn Vinhomes ngay tại Thanh Hóa!
  Vinhomes thanh hoá - BIỂU TƯỢNG TỰ HÀO - KẾT NỐI TINH HOA


  Sống tại vinhomes thanh hoá, con bạn có được những điều kiện lý tưởng để phát triển toàn diện.

  Môi trường trong sạch với nhiều cây xanh, mặt nước, được gìn giữ vệ sinh bởi dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho bé. Nhờ hệ thống an ninh đa lớp, bạn sẽ luôn yên tâm khi con tự do vui đùa ở sân chơi trẻ em, công viên nội khu.

  Đặc biệt, ngay trong khuôn viên dự án, các con có thể theo học tại trường phổ thông liên cấp Vinschool, thỏa mãn niềm mong mỏi của bạn về một môi trường giáo dục với chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

  vinhomes star city – Nơi ươm mầm nên những tinh hoa!
   

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

 1. thzfsdhdty
Tổng: 41 (Thành viên: 1, Khách: 36, Robots: 4)